top of page

Συστημική Αναπαράσταση

  • Instagram
  • facebook

Συστημική Αναπαράσταση

KYMA ζωής - Συστημική Αναπαράσταση

Invisible Dad, Result of War - Evaldas I
organizational-constellations.png
Quantum-Tunneling.jpeg

Τι είναι

Η Συστημική Αναπαράσταση (Systemic Constellation) είναι μια βιωματική μέθοδος θεραπευτικής παρέμβασης που εφαρμόζεται σε ανθρώπινα συστήματα (οικογένειες, ομάδες, οργανισμούς κ.α.), με άμεσο σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών των μελών του συστήματος και την εναρμόνιση των μεταξύ τους σχέσεων, και απώτερο σκοπό τη  “θεραπεία”, τόσο του μέλους που φέρει κάποιο συγκεκριμένο “σύμπτωμα”, όσο και ολόκληρου του συστήματος.

Προέλευση

Εμπνευστής και δημιουργός της μεθόδου είναι ο Γερμανός ψυχοθεραπευτής Anton (Bert) Hellinger. O Hellinger κατά τη διάρκεια της δράσης του ως ιεραπόστολος στην Αφρική παρατήρησε ότι η φυλή των Ζουλού επεξεργαζόταν τα προβλήματα και θέματα της φυλής στήνοντάς τα ως θεατρικά δρώμενα. Συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις του σχετικά με  τις δυναμικές που αναπτύσσονταν στην ομάδα με την εκπαίδευσή του σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η ψυχανάλυση, η Gestalt και το NLP, δημιούργησε αρχικά την πιο γνωστή μορφή της Συστημικής Αναπαράστασης, την Οικογενειακή Αναπαράσταση (Family Constellation). 

O Hellinger, με βάση πολυετείς παρατηρήσεις των οικογενειακών συστημάτων, διαμόρφωσε τη θεωρία του σχετικά με τους “κανόνες”, ή αλλιώς τις “αρχές”, που διέπουν τα οικογενειακά συστήματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της “Τάξης της Αγάπης” στο σύστημα. Η μη συμμόρφωση των μελών του συστήματος με αυτούς τους “κανόνες”, με τη μορφή κυρίως του αποκλεισμού συγκεκριμένων μελών, ανατροπής της ιεραρχίας εντός του συστήματος ή ανισορροπίας στο δούναι και λαβείν, δημιουργεί “εμπλοκές” στο σύστημα, οι οποίες εκδηλώνονται ως σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα, ασθένειες, μπλοκαρίσματα και ανεξήγητες συμπεριφορές σε μέλη του συστήματος, και οι οποίες, αν δεν επιλυθούν, μεταβιβάζονται διαγενεακά. 

  

Η θεωρία της Συστημικής Αναπαράστασης είναι κατά ένα μεγάλο μέρος κοινή με τη θεωρία της Συστημικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική. 

Άλλες μορφές Αναπαράστασης

Άλλες μορφές αναπαράστασης είναι η Επαγγελματική ή Οργανωτική Αναπαράσταση (Βusiness or Οrganisational  Constellation) για τη διερεύνηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα και έτερα εργασιακά πλαίσια και η αναπαράσταση για λήψη της κατάλληλης απόφασης, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Πως γίνεται

Αρχικά, κάποιο άτομο θέτει το αίτημα, δηλ. το πρόβλημα ή την εμπλοκή που χρειάζεται να επιλυθεί. Η Αναπαράσταση εκτυλίσσεται ως δρώμενο μέσω εκπροσώπων, οι οποίοι σκόπιμο είναι να μην έχουν άμεση ή στενή σχέση με το άτομο που θέτει το αίτημα ή το θέμα που τίθεται προς επίλυση, για να μην επηρεάζονται από τις λογικές πληροφορίες που διαθέτουν. Συντονίζεται από εκπαιδευμένο θεραπευτή/σύμβουλο, ο οποίος, ανάλογα με την εξέλιξη της αναπαράστασης, προτείνει στους εκπροσώπους τις θεραπευτικές δηλώσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση για την επίλυση της εμπλοκής. 

 

Πως λειτουργεί

Η αναπαράσταση λειτουργεί μέσω της σύνδεσης και συντονισμού των εκπροσώπων με κάποια μορφή ενεργειακού πεδίου, το οποίο καθοδηγεί τις κινήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους και τους επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος που είναι αχρονικά καταγεγραμμένες. Το “πεδίο” αυτό έχει περιγραφεί ανά τους αιώνες από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων με διαφορετικές ονομασίες (όπως “μορφικό” ή “μορφογεννητικό” πεδίο από τον βιολόγο Rupert Sheldrake, “γνωστικό πεδίο” από τον ψυχίατρο Albrecht Mahr, ενώ πιο ευρείες περιγραφές περιλαμβάνουν  το “συλλογικό ασυνείδητο” του Carl Jung, την “κοσμική ψυχή” του Πλάτωνα, τα “ακασικά αρχεία” του ανατολικού εσωτερισμού ή το “κβαντικό πεδίο” των σύγχρονων κβαντικών επιστημόνων), και παρότι δεν κατανοούμε ακόμα πλήρως την ακριβή φύση και λειτουργία του, η φαινομενολογική παρατήρηση έχει δείξει ότι υπάρχει και λειτουργεί.

 

 

 

 

 

Όπως έχει πει ο ίδιος ο Hellinger, η αναπαράσταση αποτελεί ένα είδος μετάβασης σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνειδητότητας και οδηγεί σε ένα μονοπάτι πέρα από τις γνωστές σκέψεις και επιθυμίες μας.

Σοφία Κατιρτζόγλου

Anchor 1

KYMA ζωής - Αναπαράσταση Κβαντικού Πεδίου

(κατά Μαίρη Ζαπίτη)

Η Aναπαράσταση Kβαντικού Πεδίου (Quantum Field Constellation) αποτελεί μια ιδιαίτερη τεχνική αναπαράστασης που δημιούργησε η Μαίρη Ζαπίτη. Οι κύριες διαφορές της με τη Συστημική Αναπαράσταση, όπως αυτή συνήθως υλοποιείται από άλλους συστημικούς θεραπευτές στην Ελλάδα, συνοψίζονται στις εξής:

  • Περιλαμβάνονται στην αναπαράσταση εκπρόσωποι ατόμων που δεν ανήκουν αυστηρά στο οικογενειακό σύστημα σύμφωνα με τον Hellinger, τα οποία ωστόσο άτομα έχει παρατηρηθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν μέλη του συστήματος (όπως π.χ. o πατριός ή η μητριά).

  • Περιλαμβάνει τη διερεύνηση και επίλυση καρμικών εμπλοκών και θεμάτων, όχι μόνο συστημικών.

  • Δεν έχει χωροχρονικούς περιορισμούς. 

  • Σε περιπτώσεις όπου οι θεραπευτικές δηλώσεις που προτείνονται από τον συντονιστή δεν έχουν την επίδραση που χρειάζεται ώστε να επιλυθεί η εμπλοκή, ο συντονιστής εφαρμόζει “κβαντικές διορθώσεις” μέσω επίκλησης ανώτερων ενεργειών (angelic quantum spirals), οι οποίες έχουν άμεση θετική επίδραση, τόσο στο πεδίο της αναπαράστασης, όσο και στο πεδίο των συμμετεχόντων εκπροσώπων και των  παρατηρητών. 


 

Συστημική Αναπαράσταση versus Αναπαράσταση Κβαντικού Πεδίου

Η επιλογή ανάμεσα στη Συστημική Αναπαράσταση κατά Bert Hellinger ή την Αναπαράσταση Κβαντικού Πεδίου κατά Μαίρη Ζαπίτη γίνεται, είτε ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, είτε κατόπιν της ελεύθερης επιλογής του ατόμου που φέρει το αίτημα.  

H αναπαράσταση είναι ένα ταξίδι που επιτρέπει την πρόσβαση στον χώρο τόσο της δικής μας ψυχής, όσο και της “ψυχής” της οικογένειας και των προγόνων  μας ή ακόμα και ολόκληρης της ανθρωπότητας, και μπορεί κάποιος να το τολμήσει και ολοκληρώσει μόνο με ανοικτά τον νου, την ψυχή και την καρδιά.

quantum-field-x3.jpg
Subscribe
bottom of page