top of page

Soft Skills

fdfff303fb6d4c3fa9d844b0cf4aca3c

KYMA ζωής - Soft Skills*

(*Ήπιες Δεξιότητες)

Αν ενδιαφέρεστε να αναπτύξετε την ομαδικότητα, την αποδοτικότητα, την συνεργασία στο χώρο εργασίας σας, μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος αυτής της σελίδας...

Τι είναι;

Πρόκειται για μια σειρά ικανοτήτων που μπορούν να διδαχθούν και στόχο έχουν την συμπλήρωση του χαρακτήρα ενός ατόμου, είτε σε σχέση με την διαχείριση του εαυτού του, είτε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό που συχνά λέμε "αυτοβελτίωση". Αλλά, αυτοβελτίωση σε τι;

 

Ο όρος που εν καιρώ μεταφράστηκε στα ελληνικά ως "ήπιες δεξιότητες" προήλθε από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Εργοδότες ζητούσαν την βελτίωση των υπηρεσιών που έπαιρναν από τους εργαζόμενους τους, αλλά και των υπηρεσιών που έδιναν στους πελάτες τους, ανεξάρτητα των επίσημων πιστοποιήσεων εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση "δύσκολων πελατών" ή την αυτοδιαχείριση πωλητών όταν ήταν μακρυά από την έδρα της επιχείρησης. Οι επιχειρηματίες χρειάζονταν να βελτιώσουν την απόδοση του προσωπικού τους σε αντικείμενα όπως οι ικανότητες παρουσιάσεων, η διαχείριση άγχους χρόνου και προτεραιοτήτων, η διαχείριση σχέσεων είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του οργανισμού. 

Αντίθετα με τα λεγόμενα "Hard Skills" που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο της εκάστοτε δουλειάς, χαρακτηριστικό των Soft Skills είναι πως δεν είναι τεχνικές και εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά άπτονται αυτού που έχουμε όλοι κοινό: είμαστε κοινωνικά όντα. Συχνά το εάν είμαστε ή όχι επιτυχημένοι στην καριέρα μας εξαρτάται από το πώς συσχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους στην εργασία μας.

Το ίδιο απεδείχθη πως ισχύει και σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.

Ποια είναι τα σημαντικότερα (παραδείγματα);

  • Δεξιότητες επικοινωνίας - Βελτίωση των σχέσεων

  • Αυτό-κινητοποίηση (self motivation) - Αναγνώριση και ανάπτυξη των κινήτρων μας

  • Διαχείριση χρόνου / προτεραιοτήτων - Μας ανήκει ο χρόνος μας

  • Λήψη αποφάσεων / Διεκδικητικότητα - Αντίδοτα στην αναβλητικότητα. Λέμε "όχι"

  • Δυναμικές ομάδων / Συνεργασία - Αναγνώριση των κινήτρων, προσωπικών και μη

  • Διαχείριση άγχους - Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται.

Τι περιλαμβάνουν;

Είτε από κοντά, είτε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας,( πχ zoom), παρουσίαση υλικού, ερωταπαντήσεις και παράδοση του θεωρητικού υλικού. Παραδίδονται σε πακέτα χρόνου από 1 έως 4 ώρες και καλύπτουν το υλικό, ανάλογα με το αντικείμενο και το ζητούμενο εύρος. Στη συνέχεια δύναται να αναπτυχθούν με περαιτέρω εμβάθυνση στις Ομάδες Ψυχόεκπαίδευσης

που έχουν αποδειχθεί αποδοτικότατες, όπως μπορείτε να δείτε και στις αξιολογήσεις μας στο Google.

"Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την αποδοτικότητα στην ομάδα μου;"

 

Αρχικά, να πούμε πως δεν υπάρχει μία "πανάκεια" για όλες τις δυσκολίες. Υπάρχει όμως για όλα μια κοινή ανάγκη: το να καταλάβω πως κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα κι αν δεν εστιάσω στη βάση του προβλήματος αμέσως, το σημαντικό είναι να αποδεχθώ πως είναι πρόβλημα (ή "πρόκληση" όπως το λέμε στην επαγγελματική γλώσσα) και να αναζητήσω λύσεις. Σε αυτό, μπορείτε να κλείσετε μία δωρεάν διερευνητική επικοινωνία, προκειμένου να συζητήσουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι μετρήσιμα αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε και πως μπορούν να χρηματοδοτηθούν, με τελικό στόχο την απόδοση της επένδυσής σας. Μπορεί να είναι από ένα δίωρο αυτοβελτίωσης σε θέματα άγχους ή μεταβάσεων, μέχρι μια τακτική ενισχυτική συνάντηση με θεματικές, στόχους και αξιολογήσεις σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

Subscribe

 

Κλείστε τώρα μια δωρεάν

εικοσάλεπτη διερευνητική συνεδρία

fdfff303fb6d4c3fa9d844b0cf4aca3c

bottom of page